Propozice Burzy práce a vzdělání v Šumperku 2017

 1. Základní informace o akci

V roce 2017 proběhne 3. ročník Burzy práce a vzdělání v Šumperku.

Termín konání:  čtvrtek 5. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 hod
Místo konání:  Dům kultury, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Tyto propozice se vztahují pouze na akci konanou v Šumperku (dále jen „burza“).

Více informací o všech Burzách práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2017, o cílové skupině vystavovatelů i návštěvníků atd. získáte na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/burzy_prace.

 

 1. Pořadatelé

Nositeli myšlenky Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji a pořadateli jsou:

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
 • Okresní hospodářská komora Šumperk,
 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci
 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Šumperk

 

 1. Závazky vystavovatelů

Pořadatelé jsou zavázáni respektovat všeobecné výstavní podmínky Domu kultury Šumperk, s.r.o., a tuto povinnost přenést i na všechny vystavovatele.

Zasláním přihlášky na burzu a zaplacením účastnického poplatku vystavovatelé potvrzují svůj souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a zavazují se je dodržovat.

 

 1. Slavnostní zahájení

Veřejné slavnostní zahájení burzy za účasti vystavovatelů, hostů, těch, kdo akci poskytli svou záštitu    a představitelů veřejného života se uskuteční v 9:00 hod.

 

 1. Účastnický poplatek a přidělení výstavní plochy

Účastnický poplatek za Burzu práce a vzdělání Šumperk 2017 je třeba uhradit do 28.7.2017. Okresní hospodářské komoře Šumperk na účet číslo 1252824/0300 jako variabilní symbol použijte IČ vystavovatele. Výše účastnického poplatku je 6 050 Kč vč. DPH.

Bez uhrazení účastnického poplatku je přihláška neplatná!

Účastnický poplatek pokryje mj. nájem, přípravu prostor, sítě (elektrická přípojka), stoly, židle, ubrusy a další náležitosti nutné k zajištění burzy. Z poplatků bude dále hrazena propagace akce – např. plakáty a letáky a občerstvení pro vystavovatele, které zajistí pořadatelé.

Základní velikost výstavní plochy je cca 3 x 2 m na vystavovatele. Velikost plochy se bude odvíjet od konečného počtu vystavovatelů. Pokud vystavovatel žádá větší výstavní plochu (pro prezentaci velmi velkých nebo interaktivních exponátů), projedná tento požadavek předem s pořadateli, kteří mu podle možností vyhoví (kontakt: Richard Koubek, tel. 733 643 511, 225 279 866, e-mail rkoubek@spcr.cz).

Plochu jednotlivým vystavovatelům přidělí pořadatelé v souladu se smyslem a filozofií burzy (uspořádání firem podle odvětví, expozice škol poblíž expozic spolupracujících firem). Na místě konání burzy bude k dispozici orientační plán prostor s vyznačeným umístěním jednotlivých expozic.

Jestliže vystavovatel zruší svou účast na burze a uhradil účastnický poplatek, tento poplatek se nevrací a zůstává pořadatelům pro přípravu burzy.

 

 1. Vybavení přidělené výstavní plochy

Pro přípravu výstavního stánku budou mít vystavovatelé k dispozici stoly a židle. Rovněž si mohou dovést vlastní firemní stánek využívaný k prezentačním účelům. Vystavovatelé budou s předstihem dotazováni na počet požadovaných stolů a židlí, případně na rozměry vlastních firemních stánků a požadované zajištění elektrického zdroje.

(Kontakt: Richard Koubek, tel. 733 643 511, 225 279 866, e-mail rkoubek@spcr.cz).

 

 1. Exponáty k oživení burzy

Vzhledem k cílové skupině burzy, k níž patří i žáci základních a středních škol, uvítáme náměty vystavovatelů k oživení burzy. Pokud kdokoliv z vystavovatelů potřebuje pro své interaktivní nebo velmi velké exponáty větší výstavní plochu, než je plocha určená pro 1 vystavovatele podle bodu 5, může se s tímto požadavkem obrátit na pořadatele.

 

 1. Příprava expozic (stánků)

Organizátoři vystavovatelům připraví výstavní stánek dle požadavků (je potřeba sdělit počet stolů, židlí, požadavek na větší prostory v případě větších exponátů apod.)

Pro každého vystavovatele je dán základní prostor cca 3×2 metry.

Dovoz a příprava exponátů je možná:

 • den předem 4.10. v době od 14:00 do 17:00 (možno domluvit pozdější příjezd)
 • den konání 5.10. v době 7:00 do 8:45

 

 1. Odinstalování expozic

Odinstalování a odvoz exponátů je možný:

 • V den konání 5.10. od 17:00 do 18:30 hod

 

 1. Doprovodný program

Předběžný doprovodný program burzy je plánován takto:

 • Poradenství Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, kontaktního pracoviště Šumperk (volná místa, další studium v dospělosti, rekvalifikace, jak efektivně hledat zaměstnání apod.); Koná se průběžně po celou dobu konání burzy ve stánku Úřadu práce ČR.
 • Soutěž pro žáky a studenty na stáncích vystavovatelů – zaměstnavatelů (Soutěž spočívá v absolvování připravených úkolů na stáncích vystavovatelů, které si soutěžící nechají potvrdit na soutěžní lístky. Tyto soutěžní lístky budou průběžně losovány za přítomnosti zaměstnavatelů, kteří soutěžící odmění věnovanými cenami).
 • Slosování návštěvních kartiček o PlayStation 4 pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

 

 1. Harmonogram burzy v den konání

 • 7:00 – 8:45 Příprava stánků
 • 9:00             Otevření burzy
 • 9:15 Slavnostní zahájení Burzy práce a vzdělání Šumperk
 • 13:00 – 14:30 G- Klub – Kulatý stůl
 • 15:30 Ukončení sběru návštěvních kartiček
 • 16:00 Slosování návštěvních kartiček
 • 17:00                 Ukončení Burzy práce a vzdělání Šumperk
 • 17:00 – 18:00 Likvidace expozic, odvoz exponátů

 

 1. Služby pro vystavovatele

 • V ceně poplatku jsou zahrnuty obědy pro vystavovatele dle sdělených požadavků. Drobné občerstvení bude zajištěno po celý den. V případě většího počtu lidí na stánku, prosíme, informujte organizátora: eva.kubisova@ohk-sumperk.cz
 • Vystavovatelé budou mít k dispozici šatnu.

 

 1. Kontakty na pořadatele

Okresní hospodářská komora Šumperk

Ing. Martina Slončíková, vedoucí kanceláře

e-mail: sloncikova@ohk-sumperk.cz, Tel: 606 736 781

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Mgr. Richard Koubek, regionální manažer

e-mail: rkoubek@spcr.cz, Tel: 733 643 511

 

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci,KP Šumperk

Ing. Ivo Bartl, ředitel KoP Šumperk

e-mail: ivo.bartl@su.mpsv.cz, Tel: 950 164 300