SEMINÁŘ: Nová revoluční legislativa EU – GDPR


Projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

Nová revoluční legislativa EU – GDPR

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale platit začíná až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru  s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů

5.9. 2017 9:00 – 14:00 hod

Školící středisko – Elzaco spol. s.r.o., B. Němcové 727/10 , 787 01 Šumperk

Seminář představí novinky, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR. Poskytne informace o tom, jak provést audit nakládání s osobními údaji zaměstnanců, potenciálních zaměstnanců, zákazníků nebo potenciálních zákazníků.

Program semináře:

 • Základní informace o GDPR
  • principy nařízení
  • osoby, kterých se nařízení týká
  • kategorizace osob, které osobní údaje zpracovávají
  • základní pojmy (správce, zpracovatel)
 • Chráněné osobní údaje
  • obecné a zvláštní osobní údaje
  • pseudonymizované údaje
  • anonymizované údaje
 • Zpracování osobních údajů
  • účel zpracování
  • zákonné důvody zpracování
 • Povinnosti správce a zpracovatele
  • informační povinnosti
  • usnadňování výkonu práv subjektům údajů
  • povinnost opravit a vymazat osobní údaj
  • omezení zpracování
  • právo vznášet námitky
  • vhodná opatření při zpracování
  • smlouvy mezi správcem a zpracovatelem

V případě zájmu je stále možnost se semináře zúčastnit. Stačí zaslat NÁVRATKU – potvrzení účasti na e-mail eva.kubisova@ohk-sumperk.cz

Dokumenty ke stažení:

POZVÁNKA