Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2024 – ZRUŠENO

TERMÍN: 14. 3. 2024 (9:00 – 13:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: bude upřesněno koncem února 2024

LEKTOR: František Vlasák

V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn a další, neméně významné se připravují. 

Již v průběhu roku 2023 došlo k úpravě důchodových nároků zdravotnických záchranářů a ke zvýšení pojistného na sociální zabezpečení placeného jejich zaměstnavateli, k zavedení slev na pojistném za zaměstnance se zkrácenými úvazky, k vyhlášení tzv. milostivého léta a k řadě dalších změn. Změny, které nastaly od 1. 1. 2024 nebo mají nastat v průběhu roku 2024, budou stejně významné, ne-li významnější.  

Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat stručné informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

Seminář je určen pro zkušené i začínající mzdové účetní a ostatní pracovníky ekonomických úseků, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, odbornou veřejnost, jakož i pro další zájemce o tuto problematiku.

Přednášející je zkušený lektor s dlouholetou praxí.  

Obsah semináře

Stručně o změnách v roce 2023 

 • Zvýšení sazby pojistného za zdravotnické záchranáře
 • Slevy na pojistném za pracovníky se zkrácenými úvazky; nové změny v právní úpravě těchto slev
 • „Milostivé léto“ v pojistném na sociální zabezpečení
 • Další změny v roce 2023

„Nová čísla“ v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2024

 • Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištění v obecném zaměstnání a v zaměstnání malého rozsahu.
 • Redukční hranice pro výpočet dávek a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě.
 • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného
 • Nová čísla pro účast na pojištění a pro pojistné na důchodové a na nemocenské pojištění OSVČ

Změny v dávkách nemocenského pojištění

 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Ošetřovné

Placení pojistného na nemocenské pojištění zaměstnancem

 • (Staro)Nová povinnost zaměstnance
 • Výše a způsob placení pojistného

Reorganizace správy sociálního zabezpečení

 • Územní správy sociálního zabezpečení
 • Institut posuzování zdravotního stavu  

Dohody o provedení práce po 1. 7. 2024

 • Podmínky účasti na nemocenském pojištění
 • Placení pojistného na sociální zabezpečení
 • Postup zaměstnavatele a zaměstnance

Další aktuální otázky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Diskuse, různé

Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah semináře pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.

Cena semináře:

•          pro členy OHK Šumperk:   1.950,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.490,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.

Vaše dotazy prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497