Nabídka školení v rámci dotace: Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Šumperk

V září 2021 jsme začali realizovat školení a kurzy v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Anotace projektu:

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Šumperk“ je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků členských firem Okresní hospodářské komory Šumperk. Projekt přispívá
k souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce v regionu. Další profesní vzdělávání zaměstnanců realizované v projektu reaguje na potřeby zaměstnanců a zároveň na potřeby zaměstnavatelů a potřeby trhu. Zároveň pak zvýšit i adaptabilitu starších pracovníků.

Projektu se účastní zaměstnanci členských firem bezplatně v režimu podpory de minimis. Pokud do projektu nejste zapojeni, kontaktujte nás:

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ