Nabídka školení v rámci dotace: Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Šumperk

Od září 2021 začínáme realizovat školení a kurzy v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Anotace projektu:

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Šumperk“ je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků členských firem Okresní hospodářské komory Šumperk. Projekt přispívá
k souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce v regionu. Další profesní vzdělávání zaměstnanců realizované v projektu reaguje na potřeby zaměstnanců a zároveň na potřeby zaměstnavatelů a potřeby trhu. Zároveň pak zvýšit i adaptabilitu starších pracovníků.

Projektu se účastní zaměstnanci členských firem bezplatně v režimu podpory de minimis. Pokud do projektu nejste zapojeni, kontaktujte nás:

Mgr. Lenka Ehlerová – projektová manažerka

  • mobil: 607 242 186
  • ehlerova@ohk-sumperk.cz

….

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ