DPH 2022 aktuální judikatura

TERMÍN:  21. 3. 2022 (8:00 – 16:00 s pauzou na oběd)

MÍSTO:   OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk

LEKTOR:  Květoslava Novotná

Zákon o dani z přidané hodnoty patří k nejvýznamnějším a nejsložitějším zákonům v oblasti daní. Pro každého, kdo se setkává s daňovými doklady při nákupu nebo prodeji nebo kdo se setkává s účetní a daňovou praxí se musí naučit nejen znát zákon, ale též ho aplikovat v každodenní praxi. Nezbytné bude vysvětlení judikatury ve světle NSS a ESD.

Obsah

 • Praxe v oblasti použití všech režimů DPH –  přehled a příklady
 • Co lze považovat za dostatečně průkazné po formální a věcné stránce.
 • Vazby mezi jednotlivými povinnostmi plátců jako je podávání přiznání k DPH, souhrnného hlášení, kontrolního hlášení.
 • Jak provádět správně opravy.
 • Jak prověřovat doklady doručené jinými plátci.
 • Doklady v listinné a technické formě včetně úschovy
 • Odpovědnost za správnost
 • Obezřetnost při uplatňování nároku na odpočet

Výběr z judikatury

 • Prokazatelnost uskutečnění plnění a nárok na odpočet daně na vstupu
 • Povaha a vznik důkazních prostředků v daňové věci
 • Slučitelnost dvojího výkladu vnitrostátního práva se směrnicí o dani z přidané hodnoty
 • Nájem nemovitosti a úklid společných prostor mohou být samostatná a oddělitelná plnění
 • Pro účast na daňovém podvodu není rozhodující prospěch daňového subjektu
 • Důvody pro nařízení přezkoumání rozhodnutí a komplexní posouzení skutkového stavu
 • Diskuze, dotazy

Cena semináře:

 • pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)
 • pro členy bez účasti v projektu:   1.500,- Kč / bez DPH
 • pro nečlenské firmy:   1.950,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: sloncikova@ohk-sumperk.cz , tel. 606 736 781 

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.