Cestovní náhrady 2024 – ZRUŠENO

TERMÍN: 27. 3. 2024 (9:00 – 13:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: bude upřesněno začátkem února 2024

LEKTOR: Květoslava Novotná, daňový poradce ev. č. 1188

Seminář je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, pro personalisty, pro ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky.

Program semináře:

 • Zákoník práce – části týkající se cestovních náhrad
 • definice pojmů
  • pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta
 • příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek
  • tuzemské pracovní cesty, stravné
  • směny korun na valuty
  • zahraniční pracovní cesty, zahraniční měna, stravné, kapesné
  • souběh tuzemské a zahraniční pracovní cesty
  • poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad
 • Vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel
 • Vyhlášky pro rok 2024
 • Daň z příjmů – podmínky
  • cestovní náhrady – kdy nejsou příjem podle § 6
  • daňové uznatelný výdaj  – podmínky § 24
 • Příklady výpočtů náhrad v tuzemsku a v zahraničí.
 • Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace
 • Organizační struktura účetní jednotky, Oběh účetních dokladů, podpisové vzory – listinná a technická forma

Dotazy, diskuse

Cena semináře:

•          pro členy OHK Šumperk:   1.950,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.490,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.

Vaše dotazy prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497