Aktuální výzvy – Inovace a podnikání

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Program Horizont Evropa vyhlásil, nebo připravuje, podporu v oblastech udržitelné energetiky, stavebnictví, dopravy, bezpečnosti a digitalizace. Výzvy v dalších sektorech jsou očekávány na podzim. Program Horizont podporuje projekty z oblasti inovací, vědy a výzkumu (včetně projektů takto zaměřených firem).

https://oklinka.eu/horizont-evropa-podpori-projekty-v-oblasti-udrzitelne-energetiky-a-stavebnictvi/

Program Kreativní Evropa, podpoří kulturní a kreativní průmysl, v aktuálních výzvách zejména audiovizuální odvětví:

Pokud v kterékoliv z uvedených oblastí hledáte další podrobnosti, obraťte se na níže uvedený kontakt:

Gabriela Kalužová

OK linka Olomouckého kraje

dotaz@oklinka.eu

www.oklinka.eu