AKADEMIE PRO MISTRY (ČTYŘDENNÍ KURZ)

TERMÍN:

1. školící den – 11. 5. 2022

2. školící den – 18. 5. 2022

3. školící den – 25. 5. 2022

4. školící den – 1. 6. 2022

ČAS: 7:00 – 15:30 s pauzou na oběd

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Ing. Lenka Podmolíková, MBA – již více než 20 let působí jako lektorka a má mnoho praktických zkušeností v oblasti vzdělávání. VUT v Brně FE – technická kybernetika, UP Olomouc – Pedagogika. 

Časová dotace seminářů: 8 hodin

Kurz bude probíhat prezenční formou – celkem 4 dny.

Cílem kurzu je nejen posílení manažerských dovedností mistrů a vedoucích pracovníků pro tvorbu a vedení týmu, ale také efektivní řízení a vedení porad a zlepšení profesionální komunikace.  Dalším důležitým tématem bude také timemanagement – jak efektivně řídit čas a jaké nástroje využívat pro plánovaní času.

Obsahová náplň:

Akademie pro mistry je rozdělena do čtyř oblastí. Účastníci kurzu výrazně posílí znalosti a dovednosti v oblasti budování a vedení týmu a profesionální komunikace. Získají znalosti a dovednosti pro přípravu a efektivní vedení porad. Osvojí si nástroje pro plánování a řízení času.

 • Budování a vedení týmu
 • Příprava a vedení porady
 • Profesionální komunikace mistra
 • Timemanagement + Paretovo pravidlo v praxi mistra

1. den – Budování a vedení týmu (11. 5. 2022)

Manažerské dovednosti důležité pro úspěšné vedení i rozvoj týmu, budování osobní autority a respektu. Zahrnuje příklady z praxe i osobní trénink.

Obsah:

 • Mistr jako manažer – jakou roli plní mistr v hierarchii firmy, odpovědnost, kompetence a bezpečí v práci manažera
 • Za co mistr odpovídá – práva a povinnosti vedoucích pracovníků (mistrů)
 • Co všechno může mistr po svých podřízených chtít – základní práva a povinnosti zaměstnanců
 • Manažerské archetypy – císař, pracant, hecíř, matka a kat – jak se projevují jednotlivé archetypy v roli vedoucího pracovníka, jak s nimi pracovat, jak je využívat v pracovním životě mistra
 • Dvojí role mistra – kdy je vedoucí a kdy je zaměstnanec, loajalita k profesi vedoucího, do jakých sporných a konfliktních situací se mistr může dostat
 • Jaká je pozice mistra ve firmě – odpovědnost za výsledky a cíle, odpovědnost za vedení týmu, odpovědnost za vedení jednotlivců, bezpečnost, dodržování standardů, za co mistr neodpovídá.

2. den – Příprava a vedení porady (18. 5. 2022)

Příprava a vedení porady. Kontrola a zadávání úkolů, delegování, řízení diskuse vč. praktického nácviku.

Obsah:

 • Proč je zbytečné kritizovat – proč je zpětná vazba důležitá
 • Co je to zpětná vazba a jak s ní pracovat, technika 3×3, formulace jasných požadavků
 • Proč nekritizovat a proč je kritika zbytečná, definování postihu, evidence mistra ve vztahu k zaměstnancům
 • Porady a jak na ně – nástroje mistra z hlediska řízení lidí, porady a jejich systém, jak vést porady, jakých chyb se vyvarovat
 • Osobní produktivita a evidence – osobní systém poznámek, osobní produktivita, kontrolní seznam mistra
 • Hodnocení a motivace – systém průběžné zpětné vazby, hodnocení motivace a motivování, chyby a čeho se vyvarovat
 • Plánování – plánování, jak rozvíjet pracoviště a hledat prostor pro zlepšení, využití technik
 • Delegování – co je to delegování a jak jej využít, jak využít potenciál pracovníků a systematicky s ním pracovat, jak se nenechávat zaměstnávat a úkolovat zaměstnanci
 • Jak zajistit odbornost v týmu – rozvoj pracovníků a delegování, odborný, profesní a osobnostní rozvoj, kvalifikační matice, personální náhrady.

3. den – Profesionální komunikace mistra (25. 5. 2022)

Seznamuje účastníky s uměním profesionální komunikace.  Soustředí se na znalost a rozvoj komunikačních dovedností v mnoha směrech. Názorně prezentuje rozdíly mezi běžnou a profesionální komunikací.  Obsahuje modelové situace, praktická cvičení i zpětnou vazbu.

Obsah:

 • Rozdíly mezi běžnou a pracovní komunikací ve firmě
 • Rozdílný komunikační styl – s kým se mi komunikuje dobře a s kým ne
 • Jak komunikovat efektivně a účinně, jak využít asertivitu pro zvýšení efektivity komunikace
 • Jak předcházet konfliktům a jak řešit konflikty
 • Jak řešit neuspokojivé pracovní výsledky
 • Porušování firemních pravidel a standardů – jakým způsobem to můžeme řešit

4. den – Organizace času + Paretovo pravidlo v praxi manažera (1. 6. 2022)

Získání znalosti a dovednosti v oblasti nakládání s časem, zvýšení pracovní i osobní produktivity, získání kontroly nad vlastním časem.

Obsah:

 • Plánování a organizace času
 • Identifikace časových ztrát
 • Emoční a organizační nedostatky
 • Stanovení a prosazování priorit
 • Použijte Paretovo pravidlo 80 – 20
 • Rozdělte velký úkol na menší části
 • Aplikujte pravidlo 3
 • Vypěstujte si smysl pro naléhavost
 • Řešte úkoly po jednom.

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: sloncikova@ohk-sumperk.cz , tel. 606 736 781

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.