Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk

Projekt je zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem OHK Šumperk. Název programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_2019_110 Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II ! Schválená dotace: 5 226 820...

Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHKŠ

Registrační číslo: CZ.1.04/1.2.05/36.00021 Částka: 9 514 326,00 Kč Doba realizace projektu: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2013 Popis projektu Na všechny členské firmy Okresní hospodářské komory v Šumperku (dále jen „OHKŠ) bez ohledu na odvětví dopadla světová hospodářská krize. Některé jsou v restrukturalizaci a jsou rovněž nuceny propouštět své zaměstnance z důvodů organizačních změn. Z průzkumu provedeného […]

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00077 Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014 Hlavní klíčovou aktivitou projektu je provádění genderových auditů a následná implementace jejich výsledků do praxe auditovaných firem. Tato aktivita je dlouhodobá a bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Klíčová aktivita je zaměřena na zajištění informování širší veřejnosti […]

Dokument: Rovné příležitosti a genderová rovnost

Rovné příležitosti a genderová rovnost Úvod do problematiky, seznámení s pojmy 1.     Úvod do problematiky: Rovnoprávnost mužů a žen  a její současná situace: Všichni by měli mít právo žít spokojeně takový život, jaký si vyberou. Chodit do takové práce, jakou chtějí dělat.  Starat se o děti nebo o rodinu, chtějí-li se starat. Nebo obojí.  A […]

Členové OHK Šumperk vzdělávají své zaměstnance

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Částka: 21 085 900,00 Kč Doba realizace projektu: 15. prosinec 2009 až 14. června 2013 Popis projektu Školení bude zaměřeno na oblast soft skills, jež je tvořena komunikačními dovednostmi, školením vedení a řízení lidí, manažerskými, obchodními a IT dovednostmi. Součástí plánu jsou i problematiky rovných příležitostí a udržitelného rozvoje, o nichž se OHKŠ rozhodla své […]

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha.