O Nás

Okresní hospodářská komora Šumperk

Okresní hospodářská komora Šumperk vznikla jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 301/1992 Sb. , je zapsána Obchodním rejstříkem, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 555. Komora podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy svých členů.

Okresní hospodářská komora Šumperk zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Činnosti OHK Šumperk:

  • informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit
  • zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (FITPRO – usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě)
  • poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech
  • organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, profesní vzdělání vč. rekvalifikací, podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu
  • spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv
  • zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů
  • zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání
  • navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí
  • je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME (Evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů)
  • na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a podobnými sdruženími

 

Chcete-li vědět více, kontaktujte nás zde:

Okresní hospodářská komora Šumperk
Jílová 1550/1
78701 Šumperk
tel.: +420 583 280 070

ohk@ohk-sumperk.cz
www.ohk-sumperk.cz
IČO: 47673176
DIČ: CZ47673176