INTRASTAT

TERMÍN: 10. 1. 2023

ČAS: 9:00 – 14:30 s pauzou na oběd

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Ing. Lenka Sabelová

seminář je určen:

Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok. Výklad bude vycházet ze znění nových předpisů platných pro rok 2022.

Cílem semináře je:

 • Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.

Obsah:

 • Výkaz INTRASTAT
 • Právní základ
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Sdělení ČSÚ č. 498/2021, o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
 • Zjednodušené vykazování + Sdělení ČSÚ č. 497/2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
 • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
 • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2023
 • Kódy transakcí
 • Země původu – dovoz/vývoz
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů – druh dopravy, DIČ ve výkazu odeslání/vývoz/ atd.
 • Způsob podání výkazu Intrastat – CSV formáty, InstatOnline, InstatDesk
 • Provádění oprav údajů ve výkazech
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.900,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   1.490,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete zde.

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.