INFORMACE PRO OSVČ

2. 4. 2020 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Program přímé podpory je určený pro pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením  koronavirové infekce. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

Více informací ZDE

2. 4. 2020 – Jak na „ošetřovné“ pro OSVČ?

  • Máte na obdobu ošetřovného nárok?
  • Víte, jak o něj požádat?

Veškeré informace najde ZDE

27. 3. 2020 – Souhrn opatření a programů pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovalo k  27. 3. 2020 souhrnné informace o opatřeních a programech na podporu OSVČ v boji s následky pandemie koronaviru.  Kdo a na co může podporu využít?  Dozvíte se ZDE 

25. 3. 2020 – Jak můžete postupovat v řešení své situace v souvislosti s COVID-19

  1. Můžete využít opatření programu Antivirus, viz ZDE (odpuštění minimálních záloh na pojistném od března do srpna 2020).

Tato doba se vám bude i nadále započítávat do důchodového pojištění. Stát promine povinnost platit zálohy na důchodové pojištění následovně:

  • OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěné v plné výši. Jde asi o 60 % všech živnostníků.
  • OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět.

Toto opatření platí automaticky. Nemusíte tedy o cokoliv individuálně žádat.

2. O finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny můžete požádat od 1. dubna 2020. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. Podrobnosti ZDE

3. V závažných případech lze podnikatelskou činnost ukončit nebo přerušit a registrovat se jako uchazeč o práci na příslušném pracovišti Úřadu práce.  Oznamte ukončení nebo přerušené podnikatelské činnosti na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE.

4. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 můžete podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud zároveň k tomuto datu uhradíte i doplatek pojistného, bude vám prominuto penále, které byste jinak musel/a platit za opožděnou platbu.

Více informací na:

MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/

MPSV: https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru

Máte podnět nebo potřebujete poradit s podnikáním v souvislosti s COVID-19?

KLIKNĚTE ZDE