Dokument: Rovné příležitosti a genderová rovnost

Rovné příležitosti a genderová rovnost Úvod do problematiky, seznámení s pojmy 1.     Úvod do problematiky: Rovnoprávnost mužů a žen  a její současná situace: Všichni by měli mít právo žít spokojeně takový život, jaký si vyberou. Chodit do takové práce, jakou chtějí dělat.  Starat se o děti nebo o rodinu, chtějí-li se starat. Nebo obojí.  A […]

Členové OHK Šumperk vzdělávají své zaměstnance

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Částka: 21 085 900,00 Kč Doba realizace projektu: 15. prosinec 2009 až 14. června 2013 Popis projektu Školení bude zaměřeno na oblast soft skills, jež je tvořena komunikačními dovednostmi, školením vedení a řízení lidí, manažerskými, obchodními a IT dovednostmi. Součástí plánu jsou i problematiky rovných příležitostí a udržitelného rozvoje, o nichž se OHKŠ rozhodla své […]

BusinessPoint

Okresní hospodářská komora Šumperk spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou na realizaci projektu BusinessPoint. Hlavním záměrem projektu je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost, kterou hospodářské komory působící v kraji poskytují všem zájemcům o oblasti podnikání. V tomto ohledu projekt volně navazuje na projekt Informační místa pro podnikatele. V rámci projektu byla vytvořena informační, konzultační […]

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha.